Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświecenie chwili, na rzecz planowanego do realizacji przez Gminę Polanka Wielka projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”, który w zamyśle jego autorów powinien zapewnić istotne usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy oraz powinien dostarczyć nowe, bardziej dojrzałe elektroniczne usługi, jakie Gmina chciałaby świadczyć na rzecz Państwa, czy to poprzez rozwiązania administracji rządowej takie jak ePUAP lub własne, lokalne rozwiązania takie jak: nowy system obsługi podatków i opłat oraz powiązany z nim bardzo ściśle tzw. Portal Interesanta, a umożliwiający m.in. podgląd zobowiązań oraz wykonanie płatności drogą elektroniczną.