Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje  na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019 r.(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w GOPS Polanka Wielka ul. Długa 61.

We wniosku na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 należy uwzględnić wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Więcej informacji na stronie GOPS Polanka Wielka