Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Podatnicy są zobowiązani złożyć informację lub deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Nowe wzory będą dostępne na stronie Gminy w zakładce „Podatki lokalne” oraz są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono także możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Wójt Gminy Polanka Wielka
/-/ Grzegorz Gałgan