W dniu 8 lipca 2019 roku o godzinie 18.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji

/-/ Marian Pilch