w sprawie: terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Czajka” w Krakowie (obwód łowiecki nr 118).