WÓJT GMINY POLANKA WIELKA działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonych do dzierżawy.