w sprawie: terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego “Sokół” w Oświęcimiu (obwód łowiecki nr 100).