Zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych.

W celu uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych, wyborcy mający ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz na stale zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego mogą dokonać zgłoszenia swojej kandydatury do składu obwodowej komisji wyborczej w gminie Polanka Wielka.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 13 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w godzinach pracy urzędu. Indywidualnych zgłoszeń wyborców dokonuje się na formularzu załączonym poniżej.