Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września  do 5 października  2019 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki  z samolotu  oraz jej ręczne wyłożenie.