W dniu 19 września 2019 roku w budynku Starostwa Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, wręczył symboliczne czeki z kwotami dofinansowania na ręce starosty i włodarzy gmin.

Gmina Polanka Wielka otrzymała dofinansowanie na modernizację ulicy Cichej w ciągu drogi gminnej w Polance Wielkiej, remont odcinka o długości 0,11 km, wartość zadania 352 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł (50 procent).

Zdj. Lech Chodacki
Zdj. Lech Chodacki