w sprawie:  terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” w Oświęcimiu (obwód łowiecki nr 100 i nr 185).

Wójt Gminy Polanka Wielka, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc zbiorowych polowań Koła Łowieckiego „Sokół” w Oświęcimiu w obwodzie łowieckim nr 100 i nr 185, według załączonego harmonogramu polowań.

Załącznik: