Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Polanka Wielka pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł  z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej. Dzięki przyznanym środkom Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej mogła zakupić nowy samochód ratowniczo gaśniczy.

Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego nastąpi 5 października 2019 o godzinie 13:00 na placu obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego