Dnia 12.09.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na ul. Zatorskiej. Zakres prac będzie polegał m.in. na przebudowie 314 metrów ul. Zatorskiej (poszerzenie jezdni) oraz budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m. Zadanie będzie wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego (dzięki głosom oddanym przez mieszkańców na to zadanie w 2018 r.) oraz współfinansowaniu inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW)  i Gminę Polanka Wielka.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan, przedstawiciel ZDW w osobie Inspektora Nadzoru Pani Anny Iskierka, przedstawiciele Wykonawcy (wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego): Zakładu Usług Budowlanych „DĘBOWSKI” z  Oświęcimia – Zaborza.