Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 30.09.2019r. rozpoczynają się prace remontowe na drodze wojewódzkiej 949 ul. Zatorska w Polance Wielkiej. Zakres prac będzie polegał m.in. na przebudowie 314 metrów ul. Zatorskiej (poszerzenie jezdni) i budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m. Zadanie będzie wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego (dzięki głosom oddanym przez mieszkańców na to zadanie w 2018r.) oraz współfinansowaniu inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW)  i Gminę Polanka Wielka.

Termin zakończenia prac przewiduje się na 30.11.2019r.

Za utrudnienia przepraszamy.