Z uwagi na prowadzone prace remontowe ulicy Spacerowej, prosimy o wystawienie odpadów komunalnych przed posesję na godzinę 06:00 w dniu odbioru.