W sobotę, 5 października 2019r.  miała miejsce w naszej gminie ważna, niecodzienna i podniosła uroczystego przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Range D16. Tego dnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej wzbogaciła się o nowy, nowoczesny i w pełni wyposażony samochód, który był jej niezbędny do prowadzenia działań na skalę, do której została powołana. Oczekiwania i zabiegi trwające kilka lat spełniły się, a potrzeby zaspokojono.

Tego dnia nasza gmina została zaszczycona znamienitymi gośćmi, którzy przybyli do nas na uroczystość poświęcenia i przekazania wozu pożarniczego. Wśród nich znaleźli się m.in.: Zbigniew Starzec, wicewojewoda małopolski, Rafał Bochenek, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego oraz Iwona Gibas wiceprzewodnicząca tego sejmiku wraz z radnymi, st. bryg. Piotr Filipek, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Mariusz Sałęga, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Paweł Kobielusz wicestarosta oświęcimski, Jerzy Mieszczak, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, st. kap. Marcin Głogowski, komendant powiatowy PSP w Oświęcimiu, dh Jerzy Obstarczyk, prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu, dh Józef Kała, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, dh Tomasz Tyran, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego i zarazem komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Oświęcimiu, dh Arkadiusz Kuwik, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Oświęcimiu, przedstawiciele duchowieństwa w osobach ks. Mieczysława Pieli, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej i ks. Andrzeja Woźniaka, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Polance Wielkiej, reprezentanci firm i instytucji oraz sympatycy pożarnictwa, delegacja Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Wągrowcu na czele z prezesem dh Łukaszem Wiatrowskim, a także przedstawiciele lokalnych środowisk, organizacji społecznych, radni powiatowi, gminni, strażacy z zaprzyjaźnionych OSP, mieszkańcy gminy i powiatu oświęcimskiego.

Na uroczystości byli także obecni gospodarze gminy w osobach – Grzegorz Gałgan Wójt gminy Polanka Wielka, Daniel Gałgan przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 899.991,00 zł. Nabycie samochodu dla OSP w Polance Wielkiej było możliwe dzięki wsparciu: