Sobotnia uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego była ważna z jeszcze jednego powodu. Zasłużeni mieszkańcy naszej Gminy zostali wyróżnieni wysokimi odznaczeniami państwowymi. Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi długoletnich pracowników urzędu gminy oraz osoby zasłużone we współpracy z gminą Polanka Wielka.

Uroczystego odznaczenia w imieniu prezydenta RP dokonał Zbigniew Starzec, wicewojewoda małopolski w asyście Wójta Gminy Grzegorza Gałgana.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostali:
Złotym Krzyżem Zasługi – Krystyna Sitko,
Srebrnym Krzyżem Zasługi – Zbigniew Drabczyk.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej uhonorowano:
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – Annę Szypuła oraz Zdzisław Nikliborc.

Z kolei Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przyznał Annie Biela Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka nadał Złotą Odznakę za Zasługi dla Sportu Bronisławowi Gałganowi.