Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.852).

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy, w  terminie do dnia 25 października  br.  w celu przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw w 2020 roku.

Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na jego uprawę. Informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji można uzyskać w  pokoju nr 4. tel.33/8488-008 wew.41.