W Gminie Polanka Wielka głosy rozkładały się następująco: