Od dnia 18 października 2019 roku oficjalnie korzystać można z toru pumptrack oraz tężni solankowej.

Mikroklimatem tężni oddychać będziemy w godzinach od 9.00 do 18.00. Natomiast szaleństwom na torze oddawać się można w godzinach od 9.00 do zmierzchu.

Tor pumptruck
Tężnia solankowa