Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia i zapewnienia wysokich standardów działalności kulturalnej GCK w Polance Wielkiej”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Zleceniobiorca: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej:

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

została przyznana z Funduszu Promocji Kultury w ramach umowy Nr 05271/19/FPK/NCK z dnia 11.06.2019 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całkowity koszt zadania wyniósł 94 300,00 zł.

Celem zadania było poszerzenie oferty kulturalnej GCK i stworzenie optymalnych warunków dla współuczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych, wprowadzenie wysokich standardów działalności kulturalnej prowadzonej przez GCK poprzez zakup lub wymianę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia innowacyjnych działań kulturalnych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Powyższy cel został w pełni zrealizowany poprzez wyposażenie GCK w nowoczesny multimedialny ekran oraz zestaw nagłaśniający sceny i sali widowiskowej GCK oraz zakup jednego instrumentu dla działającej pod patronatem GCK Orkiestry Dętej.

Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Ekran projekcyjny AMO 600/375cm, cover (koszt 2)
Ekran projekcyjny AMO 600/375cm, cover (koszt 2)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Saksofon tenorowy Yamaha YTS-480 (koszt 3)
Ekran projekcyjny AMO 600/375cm, cover (koszt 2)
Saksofon tenorowy Yamaha YTS-480 (koszt 3)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)
Element zestawu nagłaśniającego sceny i sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej (koszt 1)