W dniu 9 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla