Zarząd LKS STRUMIEŃ Polanka Wielka zaprasza wszystkich zainteresowanych na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się 24 stycznia o godzinie 18.00 w budynku LKS.