W dniu 23 stycznia 2020 roku o godzinie 18.00 w budynku LKS STRUMIEŃ Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik
/-/ Jarosław Szabla