Od stycznia 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacana będzie przez mieszkańców Gminy na nowy numer rachunku bankowego:

ABS Bank Spółdzielczy
06 8110 1023 2003 0341 0838 0036

Terminy płatności w 2020 roku nie ulegają zmianom t.j.:
1) Za I kwartał – do dnia 15 marca

2) Za II kwartał – do dnia 15 maja

3) Za III kwartał – do 15 września

4) Za IV kwartał – do 15 listopada

Opłata powinna być uiszczana w kasie banku bądź przelewem na konto w nieprzekraczalnych terminach.

UWAGA: opłata za podatek od nieruchomości, opłata za wodę uiszczana będzie na dotychczasowy numer konta bankowego!!! Zmiana dotyczy tylko opłaty za odpady komunalne.