W dniu 7 lutego 2020 roku o godzinie 17.00, w Sali Narad Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski