W dniu 7 lutego 2020 roku o godzinie 17.30, w Sali Narad Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik