w sprawie: terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego “Czajka” w Krakowie (obwód łowiecki nr 118).