Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku przyznał dotację celową Ludowemu Klubowi Sportowemu „STRUMIEŃ” w Polance Wielkiej na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku. w kwocie: 100.000,00 zł.