Rekrutacja do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 28 lutego do 20 marca 2020 roku. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola.

Tomasz Borowiecki

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej