W dniu 3 marca 2020 roku o godzinie 17.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji
/-/ Marian Pilch