W dniu 9 marca 2020 roku o godzinie 17.20, w Sali Narad Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik