Wójt Gminy Polanka Wielka, zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 17.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej. Zostaną na nim omówione zrealizowane inwestycje jak i plany na najbliższy rok.

Po zebraniu, o godzinie 18.00 Wójt zaprasza na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, na którym obecni będą także wykonawcy inwestycji.