W związku z zagrożeniem koronawirusem Urząd Gminy Polanka Wielka podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje. Od najbliższego piątku (13 marca) prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku urzędu tylko do spraw koniecznych.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem:

  • przez ePUAP,
  • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: gmina@polanka-wielka.pl
  • telefonicznie: 33/8488-008,
  • pocztą tradycyjną: ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka.

Osoby, załatwiające sprawy osobiście prosi się o dezynfekcję rąk środkiem antybakteryjnym znajdującym się na parterze budynku.