Uprzejmie informuję, że zostaje odwołane zaplanowane na 17.03.2020 r. zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polance Wielkiej.

Zebranie odbędzie się w terminie późniejszym, o czym zostaną Delegaci powiadomieni.

Przewodniczący
(-) Sikora Zdzisław