Wójt Gminy Polanka Wielka, w nawiązaniu do pisma otrzymanego od Wicemarszałka Województwa Małopolskie, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Uwagi i  wnioski  do  projektu  Programu  można  składać  w  terminie  do  10  kwietnia 2020r.  poprzez:

  • formularz dostępny pod adresem:  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje
  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  •  ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz  pod  adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w  Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.  253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.