Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.852 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XVIII/241/20  Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2020 roku – teren Gminy Polanka Wielka:

– wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod uprawę konopi włóknistych – o pow. 1 ha.

Na uprawę konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy Polanka Wielka. Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. 2019, poz. 852/.

Natomiast na terenie gminy Polanka Wielka obowiązuje zakaz uprawy maku niskomorfinowego.

W związku z powyższym nielegalna upraw maku i konopi włóknistych podlega odpowiedzialności karnej.

       Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan