W związku z epidemią koronawirusa oraz obniżeniem poziomu dochodów Gminy, w I półroczu 2020r. nie jest planowany nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym.

Informacja o ewentualnym naborze wniosków w II półroczu 2020r. zostanie przekazana na przełomie II/III kwartału.