Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż od dnia 18 kwietnia 2020 roku oświetlenie uliczne w Polance Wielkiej będzie wyłączane w godzinach od północy do godziny 4.00.

Nie dotyczy to oświetlenia w centrum miejscowości.

Decyzja ta jest spowodowana epidemią koronawirusa a co za tym idzie ograniczeniem ponoszonych wydatków.