Na mocy uchwał Rady Gminy z dnia 29.04.2020 roku  z dniem 31.08.2020 roku zostaje zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 2 mieszcząca się przy ulicy Długiej 175, a Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z adresem Długa 14 zostaje przekształcona poprzez dodanie drugiej lokalizacji budynku przy ulicy Długiej 175 ( zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 2 ). Zatem Szkoła Podstawowa nr 1 zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.

Oznacza to, że od dnia 01.09. 2020 roku na terenie gminy Polanka Wielka będzie funkcjonować jedna szkoła podstawowa w dwóch lokalizacjach, a nauczanie będzie prowadzone w następujący sposób:

Klasy I – III – budynek przy ulicy Długiej 175

Klasy IV – VIII – budynek przy ulicy Długiej 14

Oznacza to stworzenie większej przestrzeni dla dzieci i młodzieży, a nauczanie będzie odbywać się dla wszystkich najwcześniej od godziny 8.00, nie jest przewidywana żadna zmianowość, jak również w obu lokalizacjach będzie dostępna świetlica oraz stołówka dla uczniów.

Uchwały o likwidacji SP nr 2 i przekształceniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostały podjęte przez Radę Gminy na ostatniej sesji Rady, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał przez Ministra Edukacji Narodowej i jednogłośnym poparciu podczas głosowania przez Radę Gminy.