W dniu 5 maja druhowie z OSP Polanka Wielka dostarczyli na ternie naszej miejscowości kolejną partie maseczek ochronnych, były to m.in. ulice Stawowa, Graniczna, Kasztanowa, Zatorska, część Długiej i część Północnej. Rozdysponowano 370 kompletów, a w komplecie znajdują się dwie maseczki. Akcja ta realizowana jest przy współpracy „Doliny Karpia”, Gminnego Centrum Kultury, a w szczególności dzięki paniom z naszej miejscowości, które na bieżąco szyją z powierzonego materiału poszczególne komplety masek ochronnych.

Po 10 maja 2020 roku planowane jest dostarczenie kolejnych maseczek, na pozostałą cześć gminy.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku odbędzie się dystrybucja maseczek na ulicach: Świerkowej, Jodłowej, Polnej, Słonecznej, części Południowej i Ogrodowej.

W przyszłym tygodniu, to jest pomiędzy 27 a 30 kwietnia, odbędzie się bezpłatna dystrybucja maseczek bawełnianych dla mieszkańców Polanki Wielkiej. Dystrybucję prowadzić będą członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej. Na każdą posesję przypadną 2 maseczki, będą wrzucane do skrzynek pocztowych przy zabudowaniach.
Jest to projekt realizowany przez mieszkańców Polanki Wielkiej i Stowarzyszenie Dolina Karpia.