Placówka Terenowa KRUS w Oświęcimiu od 18 maja 2020 r. wraca do osobistej obsługi klientów. Obowiązują wzmożone zasady bezpieczeństwa. Utrzymane zostają godziny pracy Placówki tj. poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Prosi się zatem, aby osoby wybierające się do Placówki uzgodniły wcześniej wizytę telefonicznie, miały zasłonięte usta oraz nos (zgodnie z wytycznymi MZ) oraz, jeżeli to możliwe, posiadały oryginały i kopie przedkładanych dokumentów.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Oświęcimiu Urszula Hudzik

Informacje dodatkowe:

ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ – upadek to nie przypadek!

„Rola rolnika by upadku unikał” – to jedna z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 r. Wypadki w rolnictwie zdarzają się zbyt często. Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa spośród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS. Skutkiem takiego wypadku może być trwałe kalectwo lub śmierć.

Do upadków osób w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym dochodzi najczęściej w wyniku złego stanu nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych, używania nieodpowiedniego obuwia, nieprawidłowego sposobu wchodzenia
i schodzenia z maszyn rolniczych, bałaganu w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, niestosowania drabin i podestów do pracy na wysokości, użytkowania niebezpiecznych i nieprawidłowo skonstruowanych drabin, braku poręczy i barierek przy schodach, zbyt wysokich
i nieoznakowanych progów, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, przebywania na ładunkach podczas transportu. Przyczyną wielu wypadków jest również niewłaściwe tempo pracy (pośpiech), niedostateczna koncentracja i nadmierny wysiłek.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeżeli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy
w rolnictwie. Działania te nie zawsze wiążą się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych.

Wystarczy świadomość zagrożeń i konsekwentne ich eliminowanie.

ROLNIKU PAMIĘTAJ:

 • Sprzątaj wszelkie przeszkody z miejsc, po których przemieszczasz się podczas pracy.
 • Usuwaj nierówności terenu, gdyż to one powodują najwięcej potknięć
 • Składaj narzędzia w wyznaczonych stałych miejscach.
 • Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne dla osób poruszających się po gospodarstwie np. poprzez pomalowanie intensywnym kolorem.
 • Dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej, zasypuj i niweluj nierówności terenu, w których może zbierać się woda.
 • Sprzątaj i naprawiaj na bieżąco ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa, a w okresie zimowym systematycznie je odśnieżaj,
 • Posypuj materiałem sypkim (np. piasek) śliskie miejsca podwórza po przymrozkach.
 • Nie dźwigaj ciężarów przekraczających Twoje możliwości. Jeśli coś podnosisz – rób to w pozycji ugiętych kolan. Gdy już niesiesz, pamiętaj, by ładunek nie zasłaniał Ci drogi.
 • Stosuj właściwe obuwie robocze tj. za kostkę z antypoślizgową podeszwą, która zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. Dbaj o jego stan i dobieraj do wielkości stopy.
 • Zadbaj o właściwe oświetlenie obejścia, budynków gospodarczych
  i produkcyjnych.
 • Dbaj o to, by wszelkie podesty, schody, pomosty, włazy stropowe i ścienne wyposażone były w odpowiednie, trwałe zabezpieczenia (barierki).
 • Używaj drabin bezpiecznych tj. wykonanych z mocnych podłużnic, mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli z zachowaniem odstępu między szczeblami ok. 0,3 m, posiadających zabezpieczenia przed przechyłem i poślizgiem np. u góry -haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre dostosowane do podłoża. Drabina powinna wystawać co najmniej 0,75 m ponad miejsce, na które chcemy wejść. Wchodzić i schodzić z drabiny należy zawsze twarzą do szczebli.
 • Schody i drabiny utrzymuj w czystości.
 • Zabrania się przewożenia osób na załadowanych przyczepach. 
 • Używaj pasów transportowych lub taśm do zabezpieczenia transportowanych materiałów.
 • Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę, która powinna przytrzymywać druga osoba.
 • Dbaj o stan zdrowia, przystępuj do pracy wypoczęty i stosuj przerwy na odpoczynek.

Kampania KRUS „Rola rolnika by upadku unikał” ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy
i rolniczym chorobom zawodowym.

Rolniku pamiętaj, że pracujesz nie tylko dla siebie, ale także dla swojej rodziny, która chciałyby oglądać Cię w dobrej formie do końca życia. Zadbaj o zdrowie
i życie, które jest wartością nadrzędną i zrób wszystko, aby praca w Twoim gospodarstwie była bezpieczna, bez wypadków i zachorowań.                                                                                              

KRUS zaprasza rolników do obejrzenia filmu „Upadek to nie przypadek”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/nagrania/video/Upadek_to_nie_przypadek_KRUS.mp4 oraz do zapoznania się z broszurami na temat zapobiegania upadkom, które dostępne są na stronie internetowej KRUS: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2014/Praca_na_wysokosci.pdf

Dzieci i młodzież z terenów wiejskich zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się z materiałami edukacyjnymi KRUS, które pokażą jak pomagać rodzicom w dbaniu o bezpieczeństwo w rolnictwie:

Życzymy wszystkim rolnikom bezpiecznej pracy.

Teresa Sajdak – KRUS Placówka Terenowa w Oświęcimiu