Wójt Gminy Polanka Wielka informuję, że od 18 maja można korzystać z toru pumtruck w centrum miejscowości. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia liczba przebywających jednorazowo na obiekcie nie powinna przekraczać 12 osób. Użytkownicy obiektu bezwzględnie muszą  zachowywać co najmniej 2 metrowy dystans pomiędzy sobą.