W dniu 8 czerwca 2020 roku o godzinie 17.00, w Sali Narad Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski