WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce   nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz.65)

podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonych do użyczenia