Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, rachmistrz terenowy nie przeprowadzi wywiadu bezpośredniego w gospodarstwie rolnym. Metodą udziału w spisie, na chwilę obecną, jest wywiad telefoniczny przeprowadzony przez naszego rachmistrza z Gminy Polanka Wielka dzwoniącego z numeru: 226666662 lub 571502184.

Poza tym, każdy rolnik może dokonać samospisu internetowego we własnym domu,  na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu mają zapewniony dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.