24 września z inicjatywy gminy Radni spotkali się z przedstawicielami Rad Parafialnych, księżmi oraz ks. doktorem Szymonem Traczem.

Spotkanie dotyczyło remontu kościoła pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej. Radni wysłuchali informacji na temat postępu prac oraz kosztów z nimi związanych (więcej o tym w najnowszym numerze POLANINA). Na spotkaniu ustalono, że Rady Parafialne spotkają się raz jeszcze i wybiorą spośród siebie przedstawicieli, którzy będą pracować nad rozliczeniem projektu.

Te spotkania są już za nami. Rady wydelegowały Józefa Kałę i Renatę Jarosz. Gminę w zespole reprezentował będzie wójt Grzegorz Gałgan oraz Przewodniczący Rady Gminy Daniel Gałgan. W zespole znajdą się także ks. proboszcz Mieczysław Piela i ks. Andrzej Woźniak.

Do tego wydania „Polanina” dołączamy specjalny druk, dzięki któremu możecie Państwo wesprzeć remont naszego kościółka.
Pieniądze trafią na specjalne konto, utworzone tylko i wyłącznie na potrzeby naszej świątyni. Nie ma obaw, że przekazane datki trafią na inne cele. Poza tym, proboszczowie zobowiązali się, że wszelkie datki na remont kościoła, będą ewidencjonowane a informacje o zebranych pieniądzach będą podane do publicznej wiadomości.

Tekst: Łukasz Dziedzic