Dolina Karpia informuje o najbliższych naborach, które odbędą się w terminie 02.11.2020 r. – 16.11.2020 r.

Nabór 7/2020 – Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego

Nabór 8/2020 – Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich –

Nabór 9/2020 – Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Nabór 10/2020 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich

Nabór 11/2020 – Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi

Nabór 12/2020 – Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów