Do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostało już zaledwie 36 dni.

Przypominamy, że Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje wiele konkursów, których celem jest promocja spisu. Każdy może podjąć wyzwanie i wziąć udział w wybranym konkursie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/

Dzięki wysokiej frekwencji   rolników z gminy Polanka Wielka, którzy do 16 października dokonali samospisu przez Internet do szkół trafiły  zestawy piłek do: piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki.

Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy do tej pory wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym i proszę pozostałych o zaangażowanie się w to przedsięwzięcie.