W związku z wytyczeniem trasy rowerowej na terenie Gminy Polanka Wielka, Stowarzyszenie Dolina Karpia prowadzi prace związane z oznakowaniem szlaku rowerowego. Słupki wraz z oznakowaniem pojawią się w pasach dróg: Długa, Pasternik, Polna, Ogrodowa, Wspólna, Graniczna, Stawowa, Środkowa, Północna.